OPS w Cedyni pozyskał środki finansowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni pozyskał środki finansowe z PEFRON-u na realizację programu w ramach Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na kwotę 17.217,60 zł.

W ramach tego programu zakupiono artykuły żywnościowe, środki ochrony osobistej oraz koce dla 40 osób niepełnosprawnych, na stałe korzystających z pomocy naszego ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni w ten sposób pragnie załagodzić skutki jakie niesie ze sobą pandemia i zapewnić dla tych osób paczki, które zostaną dostarczone jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Izabela Nowak
OPS Cedynia