Produkty żywnościowe z Banku Żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni informuje, że pozyskał dla mieszkańców naszej gminy produkty żywnościowe z Banku Żywności Caritas Szczecin i od dnia 08.08.2023r. będzie można je otrzymywać w biurze OPS w Cedyni. Produkty będą wydawane w wyznaczonych dniach tj. wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Jednocześnie zaznacza się, że z pomocy takiej mogą skorzystać osoby, których kryterium dochodowe wynosi netto:

  • 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.