Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – relacja

W sali posiedzeń Rady Miejskiej w Cedyni odbyło się w dniu dzisiejszym posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył burmistrz Adam Zarzycki. Prócz stałego składu zespołu w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia oraz Policja, Straż Pożarna, OPS i Służba Zdrowia. Po przedstawieniu stanu informacji na temat zagrożeń i działań podjętych na szczeblu rządowym, omówiono działania i procedury wdrożone na terenie gminy Cedynia. Personel sprzątający Zespołu Administracyjnego Szkół przeprowadza od stycznia br. dezynfekcję pomieszczeń, dzieci są zachęcane do częstego mycia i wdrażania zaleceń higienicznych. Zgodnie z zaleceniami szkoły będą zamknięte przez najbliższe dwa tygodnie, tj do 25 marca. Dotyczy to również wszystkich świetlic i muzeum.

Podjęto decyzję o odwołaniu imprez – nie odbędą się obchody rocznicy walk o Przyczółek Osinowski ani Jarmark Wielkanocny (uczestnicy i tak telefonicznie rezygnowali z wzięcia udziału). Decyzje dotyczące dalszych imprez podjęte zostaną później.

Burmistrz Adam Zarzycki podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia Sztabu i poprosił o poważne potraktowanie zaleceń służb sanitarnych. W trosce o mieszkańców Gminy i w uzgodnieniu z cedyńskim NZOZ wydane zostaną komunikaty, w których zawarte będą zarówno zalecenia jak i wszystkie dane kontaktowe oraz procedury postępowania w przypadku zauważenia objawów zachorowań. Dystrybucją informacji zajmą się placówki Urzędu oraz OSP.

Prosimy ograniczyć do minimum wszystkie możliwe kontakty do najbliższej rodziny – wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo, prosimy o taką formę kontaktu z urzędami oraz o ograniczenie spotkań w grupach.

Prosimy o śledzenie komunikatów zarówno w mediach elektronicznych, plakatów i ogłoszeń, radia i telewizji. Nie ma powodów do paniki, ale tylko poprzez podjęcie wspólnych wysiłków jesteśmy w stanie ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii.