Komunikat w sprawie koronawirusa

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa), Urząd Miasta zwraca się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta Cedynia i podległych mu jednostkach tylko do niezbędnego minimum.

Skutecznym rozwiązaniem jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz usług platformy elektronicznej. Za pośrednictwem poniższych stron można składać następujące wnioski:

www.epuap.gov.pl – dowód osobisty, zameldowanie i wymeldowanie, wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu i braku osób zameldowanych, udostępnienie danych osobowych, numer PESEL, dopisanie do rejestru i spisu wyborców, odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym, rejestrację nowonarodzonego dziecka,

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu– wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,

www.biznes.gov.pl – wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

www.ceidg.gov.pl – wpis, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można realizować zdalnie, tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi. Ponadto wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych można przygotować w formie pisemnej i wysłać pocztą.

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta w Cedyni w sprawie wirusa COVID-19 (koronawirusa) są dostępne w specjalnej zakładce kornawirus.

Mapa zagrożeń koronawirusem