Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej”. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 10 września 2020 r. Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia na stronie internetowej http://www.pszczoly.szczecin.pl/

SZCZEGÓŁY – http://pszczoly.szczecin.pl/nowa/home/aktualnosci/267-zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie-poprawa-warunkow-sanitarnych-rodzin-pszczelich-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-poprzez-zakup-wezy-pszczelej.html

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/pszczo%C5%82y-miodne-ula-mi%C3%B3d-pszczo%C5%82y-326337/