„Polsko – Niemiecka Spartakiada Sportowa”

„Polsko – Niemiecka Spartakiada Sportowa” dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie wspólnie z partnerem Niemieckim z Lunow zawodów sportowych dla osób dorosłych z obu stron Odry. Każdy taki wniosek wymaga tzw. udziału własnego, który zapewniło Starostwo Powiatowe w Gryfinie i Wojewódzka Komenda Policji w Szczecinie.

Spartakiada odbyła się na boisku sportowym w Cedyni w dniu 24 czerwca 2023r. W wydarzeniu udział wzięły 4 drużyny po 10 osób ze strony Polskiej i jedna drużyna 10 osób ze strony Niemieckiej . Celem wspólnego projektu jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Projekt rozpoczął współpracę nowych partnerów (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych z Chojny) po obu stronach Odry i z całą pewnością będzie ta współpraca kontynuowana w katach kolejnych. Dzięki wspólnym Polsko- Niemieckim spotkaniom i innowacyjnej formie czyli spartakiadzie drużyn z Polski i Niemiec, w oparciu o wzajemne doświadczenie powiększą się kompetencje w budowaniu wzajemnych kolejnych inicjatyw.

Międzynarodowe spotkanie sportowe pt. „Polsko- Niemiecka Spartakiada Sportowa” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu ze strony Polskiej i Niemieckiej wzięło udział ponad 200 osób, w charakterze widzów, ale i uczestników pośrednich.

Nagrody zostały wręczone na zakończenie spotkania przez : Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego, Starostę Powiatu Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Komendanta Posterunku Policji w Chojnie Mirosława Szczepaniaka , Prezesa Krzysztofa Barana i Zastępcę Burmistrza Cedyni Małgorzatę Karwan.
Organizatorzy dziękuję za wsparcie i pomoc przede wszystkim: Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej- Zarządowi w osobach dr Krzysztof Rak i Cornelius Ochmann, Starostwu Powiatowemu w Gryfinie – Panu Staroście Wojciechowi Konarskiemu, Wojewódzkiej Komendzie w Szczecinie- Panu Komendantowi Tomaszowi Trawińskiemu

GALERIA