Podpisanie umowy – sieć wodociągowa w Markocinie

22 lutego w Urzędzie Miejskim w Cedyni Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, Skarbnik Magdalena Krupińska oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Rafał Rosiński, podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Markocin”.

Mieszkańcy Markocina, dzięki staraniom Burmistrza Cedyni, będą mieli wodociąg, co zdecydowanie poprawi ich jakość życia.

W niedalekiej przyszłości planowane jest również wznowienie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla całej gminy Cedynia, jak Pan Burmistrz wspominał podczas spotkania informacyjnego w Golicach.

Na realizację tego zadania Gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania to 285 308,00 złotych.