INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,27011,informacja-komisarza-wyborczego-w-szczecinie-ii-z-dnia-22-lutego-2024-r-o-mozliwosci-dokonania-dodat.html