Platforma usług eRolnik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie przesyła w załączeniu w ramach działań informacyjnych pismo oraz ulotkę dotyczącą uruchomienia platformy usług eRolnik, za pośrednictwem której uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych mają możliwość składać formularze.

https://erolnik.gov.pl/