Plac budowy przekazany

Informujemy, że w dniu 28.06.2021 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Inwestycja pn. „Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący Cel: „Wzrost liczby odrestaurowanych zabytków na terenie LGD poprzez poprawę stanu technicznego elewacji kamienicy przy Placu Wolności  nr 6 w Cedyni” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER” objętego Programem w zakresie: „4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Kamienica