Pierwsze Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w powiecie gryfińskim

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni na ukończeniu. Rozpoczęto procedurę odbiorową. Wniosek o budowę Centrum w 2021 roku złożył Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki.

Powstał nowoczesny i funkcjonalny ośrodek, wokół którego stworzone jest miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu. Zamontowana jest siłownia zewnętrzna, a także wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku zastosowano nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Zamontowano instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła, a dla komfortu mieszkańców Centrum zrobiono ogrzewanie podłogowe.

COM zapewni 16 miejsc całodobowego pobytu oraz 4 miejsca na pobyt dzienny dla dorosłych osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Mieszkańcy Centrum będą mieli dostęp do różnorodnego wsparcia, adekwatnego do ich potrzeb. Będą mieli możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania. Wspólny pobyt mieszkańców w Centrum ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na procesy uspołeczniania i nawiązywania relacji międzyludzkich. Mieszkańcy będą podejmowali aktywność na miarę posiadanego potencjału i zasobów.

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Cedyni jest pierwszą i jedyną tego typu placówką w powiecie gryfińskim. W naszym regionie do tej pory nie było placówek wsparcia rozwoju dla osób z niepełnosprawnością. Nasze Centrum jest całkowicie przystosowane do potrzeb mieszkańców, zarówno pod względem infrastruktury, jak i form wsparcia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, Magdalena Puzik, która będzie zarządzać również Centrum, dąży do tego, żeby w placówce stworzyć mieszkańcom przyjazne warunki, by czuli się tutaj jak w domu.

Najdalej na zachód wysunięte Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Polsce, tworzone dzięki zaangażowaniu wielu osób, będzie zapewniać godne perspektywy do życia osobom niepełnosprawnym z gminy Cedynia.