Księgowość Urzędu Cedynia WYJAŚNIA!

Szanowni Państwo, poproszono gminę o zajęcie stanowiska w sprawie budżetu. Konkretnie chodzi o Uchwałę XL VIII/446/2023 „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Cedynia w kwocie 11.698.872,24 zł.”,  na którą powołuje się Pan Głowniak w swoim oświadczeniu.

Sprawa dotyczy informacji jaką przekazał w/w, iż deficyt gminy na koniec roku 2023 wynosił 11,7 mln zł. Otóż nie jest to prawdziwa informacja. Wyjaśniamy co następuje:

Uchwała z dnia 21 grudnia przedstawia plan, natomiast wykonanie, czyli rzeczywisty stan na dzień 31 grudnia 2023 jest inny i wynosi  8 227 298,42 zł.

Wyjaśniamy, że czym innym jest PLAN, a czym innym rzeczywiste WYKONANIE.

Informujemy również, iż w latach 2019- 2023 wykonano inwestycje w Gminie Cedynia na  ponad 40 milionów złotych, miedzy innymi: Termomodernizację Szkoły w Cedyni, dobudowano klasy w szkole w Piasku i oddano do użytku, wybudowano Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne, świetlice wiejskie  w Osinowie Dolnym i Siekierkach, ścieżki rowerowe, drogi , chodniki, elewacje kamienic na Placu Wolności w Cedyni, odrestaurowano Wieżę Widokową i Pomnik na Górze Czcibora wraz z otoczeniem oraz wykonano wiele innych projektów zarówno tzw. twardych jak i miękkich.

Przypominamy również, że dług gminy wynosi 9 752 014,37 zł na dzień dzisiejszy. W skład tej kwoty wchodzi dług zaciągnięty w latach 2014-2018 czyli podczas rządów poprzedniej władzy gminy (zaciągnięte obligacje i odsetki), które czekają na spłatę do Banku. Dług ten to kwota około 5 mln. zł, pozostałe około 5 mln. zł to pożyczka zaciągnięta na Termomodernizację Szkoły w Cedyni, która rozłożona jest na 13 lat do spłaty, na bardzo niskie oprocentowanie 2,9%.

W tej sprawie jest jeszcze jedna ważna informacja, która dotyczy kolejnych środków finansowych w kwocie około 3,5 mln zł na dofinansowanie Termomodernizacji Szkoły w Cedyni. Został złożony wniosek na taką kwotę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i czekamy na w/w środki finansowe. Pozwolą one na zmniejszanie kwoty pożyczki, a jednocześnie kwoty długu z 5 mln na około 1,5 mln. 

Księgowość również informuje mieszkańców, iż  na dzień dzisiejszy  w Banku Spółdzielczym w Cedyni, gmina posiada LOKATĘ na kwotę 5 000 000,00 zł. ( pięć milionów złotych).

Jak więc Szanowni Państwo widzicie, Gmina Cedynia ma bardzo dobrą sytuację finansową, niczym nie zagrożoną.