Ostatnie chwile na dokonanie obowiązku spisowego

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia (30.09.2021) Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 uprzejmie proszę osoby, które jeszcze nie dokonały samospisu o wywiązanie się z nałożonego przepisami prawa obowiązku. Wywiązanie się z obowiązku spisowego pozwoli na uniknięcie kar finansowych (do 5 000 zł) wynikających z przepisów ustawowych.

Na terenie gminy Cedynia pomocą w dokonaniu spisu służą rachmistrzowie spisowi, dostępni pod numerami telefonu: 571 939 730 i 571 939 731. Spisu można dokonać również w Gminnym Biurze Spisowym w Cedyni, tel. 91 4317826, 914144006.

Jednocześnie informuję, że Gminne Biuro Spisowe będzie pełnić dyżur w dniu 29.09.2021 r. i 30.09.2021 r. w godzinach od 16:00 do 19:00.