OSP Czachów w strukturach KSRG

W sobotę, 5 czerwca odbyło się uroczyste przekazanie dokumentu o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie Łukasza Zatora o gotowości do rozpoczęcia apelu. Meldunek przyjął Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Gryfinie, Brygadier Sławomir Michalski. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali druhowie OSP w Czachowie, którzy przedstawili historię powstania jednostki. Minutą ciszy uczczono także nieżyjących już druhów.

Po przemówieniach nastąpiło odczytanie wyciągu z rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Brygadier Sławomir Michalski złożył na ręce Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego dokument o włączeniu jednostki do KSRG, który Burmistrz z kolei uroczyście przekazał Prezesowi OSP w Czachowie Arkadiuszowi Mrukowi.

W imieniu wszystkich Strażaków z OSP w Czachowie złożono podziękowania za dotychczasową współpracę i okazane wsparcie wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju jednostki. Podczas apelu głos zabrali i gratulacje jednostce złożyli zaproszeni goście, m.in. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Gryfinie Brygadier Sławomir Michalski, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Druh Paweł Trzaskoś, Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP Druh Zbigniew Lechowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna Sylwan Barcz oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek.

Podczas wystąpień Komendant Powiatowy przekazał jednostce w Czachowie nowy sprzęt dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pozyskany z dotacji MSWIA. Są to dwie hydronetki i dwa nalewaki z sygnałem akustycznym, które będą wykorzystywane podczas ćwiczeń.

Po uroczystości OSP w Czachowie zaprosiła wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości na uroczysty poczęstunek.

Galeria https://www.facebook.com/cedynia/photos/pcb.2647377755386002/2647371665386611/

OSP Czachów