OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni zaprasza osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.cedynia.pl/opscedynia,m,1813,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-do-swiadczenia-uslug-opieki-wytchnieniowej.html