Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu

Ogłoszenia o naborze beneficjentów do projektu pn.: „Wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST Koło Nr 1 w Gryfinie.