Ogłoszenie

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 164/2020 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłasza się przeprowadzenie następujących konsultacji.