Oferty cenowe na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego

Gmina Cedynia przeprowadza rozpoznanie rynku i prosi o oferty cenowe na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego numer 12 przy ulicy Marii Konopnickiej w Cedyni (22 lokale mieszkalne, powierzchnia około 1000 mkw) wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice, garaże), działka nr 123/4 obręb 2 miasta Cedynia.

Inwentaryzacja wraz z określeniem powierzchni lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych jest niezbędna do uzyskania zaświadczeń o samodzielności dla lokali oraz ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia inwentaryzacji w 6 egzemplarzach dla każdego lokalu.

Oferty prosimy składać do 7 kwietnia 2023 roku na adres: nieruchomosci@cedynia.pl

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie udziela Elżbieta Szablewska – referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, tel. (091) 4317826.