Aplikacja mobilna mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodziny:

  • świadczenia wychowawczego 500+​​,
  • świadczenia dobry start 300+,
  • ​​​​​​​dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
    ​​​​​​​(z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych),
  • rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Szczegółowe informacje – https://www.zus.pl/mzus