Obwieszczenie – Udostępnienie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Urząd Miejski w Cedyni informuje, że spis członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym nr 2/GRN w Cedyni będzie udostępniony do wglądu w dniach: od 25 sierpnia do 1 września w godzinach pracy urzędu.

Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki