Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie

W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych budynków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracował „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”.

Publikacja ta dostępna jest na stronach internetowych NIZP PZH PIB oraz GIS w zakładce: Woda użytkowa i kranówka. Opracowanie zostało przygotowane z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach mieszkalnych. Zawarte w opracowaniu wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp. Autorzy wskazali w ww. dokumencie zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów.