OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni

Gęsi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin polowań Koła Łowieckiego “JELEŃ” na terenie obwodu numer 280.