Obwieszczenia wyborcze

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 28 kwietnia 2020 r. o okręgu wyborczym, jego numerze i granicy, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Cedyni, zarządzonych na dzień 3 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni z dnia 28 kwietnia 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Cedyni zarządzonych na dzień 3 maja 2020 r.

Numer telefonu do Obwodowej Komisji Wyborczej – 91 4144 017