Obwieszczenia o terminach polowań

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin indywidualnych polowań dla obcokrajowców Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu numer 280

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1.01.11.2020 r. – 07.11.2020 r.  5.00  – 23.00Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin zbiorowego polowania dla obcokrajowców Koła Łowieckiego „TROP” na terenie obwodu numer 281

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1.02.12.2020 r. – 03.12.2020 8.00 -16.00Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki
2.15.12.2020 r. – 16.12.2020 r. 8.00 – 16.00Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki