Obwieszczenia Burmistrza Cedyni

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin polowań Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu numer 280:

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1. Od 25.09.2020 r. do 10.10.2020 r.  4.00  – 23.00Jelenie, dziki, drapieżniki
Terminy polowań Koła Łowieckiego JELEŃ

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin polowań Koła Łowieckiego „Szarak” na terenie obwodu numer 285

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1. Od 01.10.2020 r. do 03.10.2020 r.  7.30  – 18.10Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Terminy polowań Koła Łowieckiego SZARAK