Nowy Sołtys i Rada Sołecka w Orzechowie

12 lipca (piątek) odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Orzechów, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencję 2019- 2024.

Na zebraniu obecnych było 25 mieszkańców Orzechowa uprawnionych do głosowania. Na stanowisko sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę – panią Agnieszkę Fedorowicz, która została wybrana większością głosów i została nowym Sołtysem Orzechowa.

Podczas zebrania ustalono 3 osobowy skład Rady Sołeckiej i zgłoszono 3 kandydatki, które wyraziły zgodę. Członkiniami  Rady Sołeckiej w Orzechowie zostały wybrane panie: Helena Jadach, Iwona Wdowiak i Anna Jacyna.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom i życzymy owocnej pracy i dobrej współpracy.

Nadmienić należy, że pani Agnieszka Fedorowicz jest również Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, które założyła jako pierwsze, w Gminie Cedynia na nowych zasadach. Wspólnie z zarządem koła,  Heleną Jadach – zastępca, Henryką Chatłas – sekretarz,   pozyskała już pierwsze środki finansowe w kwocie 4000 zł na projekt pt.” Różnorodne smaki drogą do integracji”. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego. Realizacja wydarzenia będzie miała miejsce 20 lipca w świetlicy wiejskiej w Orzechowie.

Jeszcze raz gratulujemy!