Nowy samochód ratowniczy dla cedyńskich strażaków

W remizie cedyńskiego OSP odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do nowego wozu bojowego dla naszych strażaków. Samochód jest lekkim samochodem ratowniczo gaśniczym z napędem na cztery koła, niezwykle przydatnym w czasie zdarzeń drogowych i podczas akcji gaszenia łąk i trzcinowisk. Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki podkreślił, że nowy sprzęt jest niezwykle potrzebny w czasie suszy, która ogarnia cały kraj i nie omija również naszej gminy. Życzył, by takich akcji było jak najmniej, ale podkreślił, że musimy być na to przygotowani.

Logo EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina dołożyła cedyńskiemu OSP do zakupu wozu 57 124 zł, a dodatkowo wspomogła strażaków pożyczką 64 740 zł. Samochód został zakupiony z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego.