Nowe zasady odbioru gabarytów

zgdo_2020

Związek Gmin Dolnej Odry przypomina, że ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane TYLKO PO ZGŁOSZENIU!

UWAGA !!! Samochód po odbiór odpadów wielkogabarytowych przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi – poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 914615088; +48 519096627 lub mailowo: biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą ODPADY przygotowane (wystawione) do odbioru. Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie!