Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni

W dniach od 25 do 29 maja 2020r. Urząd Miejski w Cedyni zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2020 Burmistrza Cedyni z dnia 25 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie gminy Cedynia w związku z występowaniem wirusa COVID-19 na terenie Polski, ogranicza się wizyty interesantów w Urzędzie Miejskim w Cedyni według następujących zasad:

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni:
– poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00- bez bezpośredniej obsługi interesantów, od godz. 12:00 do godz. 16:00 – interesanci będą obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy.
– wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:30 do godz. 12:00- bez bezpośredniej obsługi interesantów, godz. 12:00 do godz. 15:30 – interesanci będą obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy.

Jednocześnie informuję, że:
• dowody osobiste i sprawy dotyczące ewidencji ludności są załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 4317813,
• sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zapoznanie z dokumentami) są załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 4317826,
• w przypadku postępowań administracyjnych (związanych z koniecznością zapoznania z dokumentami) udostępnienie dokumentów będzie następowało po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dane kontaktowe są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni.

W godzinach wyłączonych z bezpośredniej obsługi interesantów tj do godz.12:00 dokumenty w wersji papierowej można podać wrzucając je przez otwór w drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego.

Telefoniczne uzgodnienia pod nr tel. 91 4144006

Dokumenty można też przesyłać przez internet: drogą e-mailową info@cedynia.pl oraz przez platformę e-puap – adres skrytki EPUAP: /3q0n39opp1/SkrytkaESP (www.epuap.gov.pl).

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki