Nagrody dla najlepszych uczniów

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 23 czerwca br. burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz przewodniczącym Rady Piotrem Głowniakiem wręczyli uroczyście stypendia najlepszym uczniom z gminy Cedynia.

Nagrodę Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymali:
Dominika Mirochna ze Szkoły Podstawowej w Piasku (średnia ocen 5,58) oraz Oskar Kwaśniewski z Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Cedyni (średnia 5,79).

Stypendia w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Cedynia otrzymali:
Martyna Kubaj z SP w Piasku
Oskar Kwaśniewski ZSz-P w Cedyni

Uczniom oraz ich rodzicom składamy ogromne gratulacje.