Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Informujemy, że w dniu 24.06.2020 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach dofinansowania zostanie wykonana sieć wodociągowa wraz z przyłączami wodociągowymi w Cedyni oraz obrębie Radostów, gmina Cedynia.