Modernizacja drogi gminnej w Piasku

Gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w Gminie Cedynia” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wykonała firma „Dankom” z Lisiego Pola.

Projekt podzielony był na dwa etapy. W pierwszym etapie zrealizowane zostało zadanie nr 1 – „Modernizacja drogi gminnej w m. Piasek na działce o nr ewid. 447 obręb Piasek. Wykonano jezdnie, chodniki i zjazdy oraz przeprowadzono prace związane z kanalizacją deszczową i elementami infrastruktury drogowej.

W następnej kolejności realizowane będzie zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi gminnej w m. Lubiechów Dolny na działce o nr ewid. 252 obręb Lubiechów Dolny, a o postępach prowadzonych prac będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Modernizacja drogi gminnej w Piasku
Modernizacja drogi gminnej w Piasku
Modernizacja drogi gminnej w Piasku
Modernizacja drogi gminnej w Piasku
Modernizacja drogi gminnej w Piasku