Granty Sołeckie – Stara Rudnica

W tegorocznym Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” dofinansowanie na zrealizowanie projektu na rzecz sołectwa otrzymała Stara Rudnica.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w miejscowości Stara Rudnica” uzyskał grant w wysokości 15 000 zł. Zadanie polegało na postawieniu ogrodzenia wzdłuż boiska oraz zagospodarowaniu terenu w ławki, stojak rowerowy oraz nasadzeniu roślinności.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców spędzających czas wolny na terenie boiska oraz na estetykę otoczenia.

Granty Sołeckie - Stara Rudnica
Granty Sołeckie - Stara Rudnica
Granty Sołeckie - Stara Rudnica