„Lasy na różne okazje – Dni Cedyni 2023”

To tytuł projektu, zrealizowanego w ramach „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich dofinansowanego na promocję Lasów Państwowych”.

Wniosek złożyło Koło Gospodyń Wiejskich w Orzechowie, na czele z przewodniczącą Agnieszką Federowicz, PARTNEREM działania były LASY PAŃSTWOWE.

Wydarzenie miało miejsce w dniu 24 czerwca 2023r podczas święta miasta w Cedyni. Zostały przygotowane produkty żywnościowe, które promowały żywność pochodzenia leśnego- dziczyzna, przetwory z płodów runa leśnego, miody, itp.

Na stołach i wokół wydarzenia oraz na ulotkach zamieszczono logo Lasów Państwowych, materiały były rozdawanych przed i podczas wydarzenia. Rozdawane były również materiały promocyjne- ulotki przygotowane przez CILP.

W czasie całego dnia przewinęło się z pewnością ponad 1000 osób, które chętnie się częstowały i rozmawiały na temat warunków zdrowotnych i rekreacyjnych wynikających z korzystania z lasów.

Lasy Państwowe były promowane w czasie trwania festynu ze sceny, ale również w wywiadach radiowych, TV oraz mediach społecznościowych, również przed wydarzeniem.