Debata pod Górą Czcibora

W niedzielę na koniec obchodów 1051. rocznicy bitwy pod Cedynią, na placu u podnóża góry Czcibora odbyła się konferencja poświęcona tematowi Stosunków polsko-niemieckich w perspektywie polskiej myśli zachodniej w ramach Kolokwiów Ottoniańskich. Spotkanie zaczęło się o godzinie 13:30 w specjalnie przygotowanym namiocie. Przybyłych gości przywitała Pani Małgorzata Karwan – Zastępca Burmistrza Cedyni.

Następnie prowadzący Pana Bartłomiej Ilcewicz, przywitał przybyłych gości oraz przedstawił publiczności prelegentów.

Prelegentami byli:
• dr hab. Sebastian Ligarski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Szczecinie. Autor wielu książek i publikacji poświęconych okresowi PRL, protestom społecznym i aparatowi represji. W latach 2007-2021 koordynator ogólnopolskiego, centralnego projektu badawczego IPN „Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.
Koordynator serii wydawniczej IPN „Twórcy, dziennikarze, naukowcy” (TDN).
Członek redakcji „Biuletynu IPN”.
• dr Wojciech Lizak – historyk i prawnik, dr nauk humanistycznych. Ukończył Wydział Prawa UAM w Poznaniu, tytuł doktora uzyskał w 1986 r. Pracował w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie, w Instytucie Zachodniopomorskim, w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej. W latach 1990-1993 sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Szczecinie. W 1990-1994 członek Rady Miejskiej w Szczecinie, w 1991-1993 współzałożyciel i dyrektor ds. programowych
w Radiu „As” i telewizji „Morze”. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego.
W 1980-1981 aktywny działacz regionalnych i krajowych tzw. struktur poziomych, będących
w opozycji do aparatu PZPR. Współorganizator strajku na Politechnice Szczecińskiej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 13-15 XII 1981. Represjonowany i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. W stanie wojennym współpracownik grupy opozycyjnej o nazwie Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny. Autor artykułów do niezależnych czasopism: „Obraz”, „Bis”, „Aspekty”, „Jedność”, „Res Publica”, „Więzi”, „Tygodnik Powszechny” oraz w prasie emigracyjnej. W 2018 nagrodzony medalem Wolności i Solidarności. Od 1996 właściciel Antykwariatu Wu-eL i domu aukcyjnego działającego m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Od 2017 współzałożyciel organizowanego muzeum poświęconego polskim dziejom Szczecina i Pomorza.
• dr Maciej Maciejowski – historyk, doktor nauk humanistycznych. Współpracownik Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie. Od 2019 r. nauczyciel historii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Publicysta dwumiesięcznika „W Sieci Historii”. Współtwórca Centrum Dialogu PRZEŁOMY w Szczecinie. Autor 7 książek i 70 artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji. Ostatnio opublikował książkę: „Sprawcy operacji (anty)polskiej 1937-1938. Szkice i biogramy (2021).

Spotkanie miało na celu omówienie w szerokiej perspektywie 900-lecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu na Pomorzu oraz jej wpływ na kształtowanie się stosunków polsko-niemieckich i późniejsze losy obu krajów i narodów, aż do czasów współczesnych. Dyskusja dotykała również stosunków polsko-niemieckich w kontekście genezy, 1000 lat historii i obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszych narodów i państw. Na koniec debaty Pan Adam Zarzycki – Burmistrz Cedyni podziękował prelegentom oraz gościom za uczestnictwo, oficjalnie zamykając tym samym Dni Cedyni 2023.

Debata została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Radio Szczecin, Urząd Miejski w Cedyni oraz Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu.

GALERIA