„Kwiatami Łukowice upiększamy” – zaproszenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Czachowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Kwiatami Łukowice upiększamy” realizowanego w ramach dofinansowania „Społecznik 2019-2021- Program Marszałkowski”

Celem projektu jest wzmocnienie relacji między ludzkiej oraz zaangażowanie mieszkańców do dbania o czystość w tak małej wsi. Pierwsze działanie w ramach projektu to odrestaurowanie drewnianej ciuchci, drugie działanie to posadzenie zakupionych sadzonek kwiatowych. Planuje się konkursy dla uczestników projektu oraz drobne upominki.

Zapraszamy każdego, bez względu na wiek czy płeć do udziału w projekcie i pomocy przy pracach poprawiających estetykę wsi Łukowice.

Piątek, 09.07.2021 r. od godziny 17:00 pierwsze prace porządkowe przygotowujące teren do działań

Sobota, 10.07.2021 r. od godziny 15:00 prace nad założonymi celami projektu.

Zapraszamy na teren przy świetlicy wiejskiej w Łukowicach.

Na zakończenie projektu odbędzie się wspólne ognisko.

http://spolecznik.karrsa.eu/

„Kwiatami Łukowice upiększamy” - zaproszenie
„Kwiatami Łukowice upiększamy” – zaproszenie

Grafika: Pixabay