Konsultacje społeczne

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.
W załączeniu publikujemy ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach z prośbą o czynny udział.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Mariusz Adamski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego