„Kwiatami Cedynię upiększamy” – szósta edycja konkursu

Burmistrz Cedyni ogłasza szóstą edycję konkursu pt. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni.

Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najładniejszego ogrodu przydomowego, balkonu, posesji oraz przestrzeni publicznej w gminie Cedynia.

Celem jest zaktywizowanie mieszkańców gminy Cedynia do systematycznej dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców w swoich ogrodach, na balkonach i posesjach oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, takiej jak otocznie świetlicy wiejskiej, przystanku lub innych miejsc w obrębie sołectw, a także zwrócenie uwagi mieszkańców na walory krajobrazu gminy Cedynia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Termin dostarczania kart zgłoszeniowych: od dnia 1 czerwca do dnia 16 lipca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału. Zachęcamy do pochwalenia się pracą, jaką wkładają Państwo w wygląd swoich ogrodów oraz jej efektami.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Centrum Promocji i Turystyki – tel. 91 4149 512.

http://bip.cedynia.pl/cedynia,a,24951,zarzadzenie-nr-962021-burmistrza-cedyni-z-dnia-28-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-szostej-edycji-ko.html