„Kwiatami Cedynię upiększamy”

Kwiatami Cedynię upiększamy – piąta edycja konkursu – pierwsza edycja internetowa.

Burmistrz Cedyni ogłasza piątą edycję konkursu (pierwszą edycje konkursu internetowego) pt. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni.

Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie zdjęcia najładniejszego ogrodu przydomowego, balkonu, posesji oraz przestrzeni publicznej w gminie Cedynia.

Celem jest zaktywizowanie mieszkańców gminy Cedynia do systematycznej dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców w swoich ogrodach, na balkonach i posesjach oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, takiej jak otocznie świetlicy wiejskiej, przystanku lub innych miejsc w obrębie sołectw, a także zwrócenie uwagi mieszkańców na walory krajobrazu gminy Cedynia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Termin dostarczania kart zgłoszeniowych: od dnia 10.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału. Zachęcamy do pochwalenia się pracą, jaką wkładają Państwo w wygląd swoich ogrodów oraz jej efektami.

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
BURMISTRZA CEDYNI

z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia piątej edycji konkursu – pierwszej edycji internetowej pn. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni.