Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Cedynia

W terminie od 24 maja 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027. Uwagi i opinie do projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedynia można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie BIP oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni.

http://bip.cedynia.pl/cedynia,a,24915,strategia-rozwoju-gminy-cedynia-na-lata-2021-2027.html