Konkurs plastyczny „Z ekologią na co dzień”

Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, kształtowanie świadomości i zainteresowań dzieci w dziedzinie ekologii, kształtowanie przywiązania do środowiska naturalnego człowieka, jego poszanowania i zachowania dla przyszłych pokoleń to aktualne cele jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Cedynia namawia dzieci w oddziałach przedszkolnych “Klasach 0” Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni oraz Szkoły Podstawowej w Piasku do poruszania tematu czystego powietrza w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (plakat, praca przestrzenna) związanej z przyrodą. Praca może przedstawiać jak dbać o środowisko naturalne, ukazywać zmiany jakie zaszły lub jakie powinny zajść w otoczeniu uczniów, jak dbać o ochronę środowiska, w tym o ochronę powietrza lub  sposoby zwalczania zanieczyszczeń.

Źródło grafiki: https://pixabay.com/pl/photos/globus-ziemia-ameryka-usa-3984876/