Komunikat w sprawie wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje kolonijne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS, na których aktywny wypoczynek jest uzupełnieniem programu rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • wad postawy i chorób układu ruchu,
  • chorób układu oddechowego.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci trwa 21 dni i jest bezpłatny.

Transport wynajętym autokarem organizowany jest przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu odbędzie się w:
Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu w terminie od 08.07.2024 r. do 28.07.2024 r.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w:
Centrum Rehabilitacji Rolników „Sasanka” w Świnoujściu w terminie od 11.08.2024 r. do 31.08.2024 r.

Wymagany wiek dziecka 7 – 15 lat (dzieci urodzone w latach 2009 – 2017)

Podstawą skierowania dziecka na turnus jest wniosek o rehabilitację leczniczą, który wypełnia lekarz POZ lub lekarz specjalista, u którego dziecko jest leczone wraz z informacją o jego stanie zdrowia i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego.

(Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie i podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus)

Wniosek należy złożyć do dnia 29.05.2024 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje data wpływu wniosku)