Komunikat ZGDO

Związek Gmin Dolny Odry z siedzibą w Chojnie poszukuje gospodarstw domowych z terenu Gminy Cedynia, które będą bezpośrednio brały udział w badaniu polegającym na określeniu ilości wytwarzanych bioodpadów komunalnych w gospodarstwie, zagospodarowanych w przydomowym kompostowniku. Właściciel kompostownika zobligowany będzie do dostarczenia co miesiąc informacji o ilości wytworzonych bioodpadów w roku 2024, począwszy od miesiąca stycznia. Dane te będą następnie analizowane i przekazywane przez koordynatora – pracownika Biura Związku Gmin Dolnej Odry do Instytutu Ochrony Środowiska celem dalszych badań.

Osoby chcące uczestniczyć w tym badaniu mogą się zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Cedyni do Pana Bartosza Maculewicza do 19.12.2023r. pod numerem tel. 91 4317 837.