Kolejny odcinek trasy rowerowej w Gminie Cedynia gotowy

We wtorek, 8. listopada 2022 r. burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego spotkali się z inspektorem nadzoru inwestorskiego Łukaszem Szawaryńskim z firmy VIA Projekt, w celu odbioru końcowego robót na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej Golice – Żelichów”.
Inwestycja obejmowała budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej wewnętrznej prowadzącej z Golic do Żelichowa, o długości ok. 1,3 km, do skrzyżowania ze ścieżką rowerową „Trasa Pojezierzy Zachodnich Siekierki – Trzcińsko Zdrój”. Wartość inwestycji to 1 349 165,63 złotych.
Realizacja zadania przebiegła sprawnie, a przekazanie techniczne wykonanego odcinka ścieżki obyło się bez uwag.