„Klasa z drewna”

W ramach Konkursu Lasów Państwowych pn. „Klasa z drewna” Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Piasku otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie działań mających na celu promocję Lasów Państwowych, zrównoważonej gospodarki leśnej, edukacji leśnej i przyrodniczej, rozwijania zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych oraz społecznej funkcji lasów.

Zakupiono i wykonano wiatę edukacyjną, 6 ławostołów z grą edukacyjną, 4 tablice edukacyjne wolnostojące oraz 3 gry edukacyjne. Elementy te zostały zamontowane na terenie Szkoły Podstawowej w Piasku. Uczniowie będą mogli grać w gry plenerowe, np. chińczyka lub warcaby. Tablice edukacyjne przedstawiają ciekawostki dotyczące fauny i flory naszych lasów oraz ich roli w ekosystemie.

Na terenie szkoły zasadzono rodzime gatunki roślin i krzewów.

Nauczyciele przygotowali scenariusze zajęć terenowych w oparciu o materiały Lasów Państwowych, by móc przeprowadzać zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Całość zadania wyniosła 111.930,00 zł (brutto).

„Klasa z drewna”
„Klasa z drewna”
„Klasa z drewna”