Kazimierz Pociej odchodzi na emeryturę

W poniedziałek, 25 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbyła się kameralna uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę długoletniego pracownika naszego urzędu Pana Kazimierza Pocieja.

Pan Kazimierz pracował w Urzędzie od lipca 1976 r., w którym zajmował się nadzorem nad remontami dróg, oświetleniem. Sprawował także nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie. W swoim dorobku zawodowym miał udział w budowie tak ważnych dla naszej społeczności inwestycji jak: wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Cedyni, przedszkole i szkoła podstawowa w Cedyni. Ratował nas przed powodzią stulecia w 1997r. Znany był ze swojej skrupulatności, sumienności i ogromnej wiedzy.

Składamy na ręce Pana Kazimierza podziękowania za 45 lat pracy, za poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę na dobro i rzecz Gminy. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pan o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone tutaj chwile. Będzie Pan u nas zawsze mile widzianym gościem.

Życzymy samych pogodnych i radosnych chwil, a przede wszystkim dużo zdrowia i radości na emeryturze.

pożegnanie pracownika UM