Działka w Bielinku na sprzedaż

BURMISTRZ CEDYNI ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 35 o pow. 29,64 ha, obręb Bielinek, SZ1Y/00061853/5.
Cena wywoławcza- 1.000.000,00 zł Wadium- 100.000,00 zł

Działka w części stanowi zbiornik wodny (19.7277 ha), w części powierzchnia znajduje się pod złożem (1.9960 ha), w części jest zalądowiona (7.9163ha). Do ceny działki zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu przetargu.

Mapa - działka nr 35 w Bielinku

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 09.04.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni – plac Wolności 1 (sala posiedzeń)
Pełna treść ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości opublikowana jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej bip.cedynia.pl. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości i warunkami przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 4317826.

Zdjęcie satelitarne Bielinek
AeroFoto BZ Chojęta