„Jedno dziecko-jedno drzewo” – relacja

5 października, w sobotę, w ramach akcji „Jedno dziecko- jedno drzewo” w Cedyni za boiskiem „Orlik”, rodzice wraz ze swoimi pociechami (urodzonymi od stycznia do sierpnia 2019 r.) posadzili drzewa. Trzeba przyznać, że akcja jest wspaniała. Każde dziecko ma swoje własne drzewo z imienną tabliczką, które będzie rosło razem z nim…

Jednym z założeń akcji jest upamiętnienie jubileuszu 95-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe. Ale jak podkreślił pan Nadleśniczy Jan Grzyś, również do poprawy kształtowania naszego środowiska. Burmistrz Adam Zarzycki zachęcał rodziców do pielęgnowania młodych drzewek i częstego odwiedzania tego miejsca, z którego mamy przepiękny widok.