IX edycja Konkursu „Kwiatami Cedynię upiększamy” o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni

Burmistrz Cedyni ogłasza IX edycję konkursu pt. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni.

Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najładniejszego, najbardziej zadbanego i najciekawszego ogrodu przydomowego, balkonu, posesji oraz przestrzeni publicznej w gminie Cedynia.

Termin dostarczania kart zgłoszeniowych do dnia 07 czerwca 2024 r. Karty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Cedyni lub do Muzeum Regionalnego w Cedyni lub przesłać mailem na adres info@cedynia.pl.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie: https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,27208,zarzadzenie-nr-702024-burmistrza-cedyni-z-dnia-13-maja-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-dziewiatej-edycji.html

Celem jest zaktywizowanie mieszkańców gminy Cedynia do systematycznej dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców gminy w swoich ogrodach, na balkonach i posesjach oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, takiej jak otocznie świetlicy wiejskiej, przystanku lub innych miejsc w obrębie sołectw, a także zwrócenie uwagi mieszkańców na walory krajobrazu gminy Cedynia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Zachęcamy do udziału!