Informacje ZGDO

Związek Gmin Dolnej Odry przesyła informacje dotyczące zmian w gospodarce odpadami komunalnymi od stycznia 2020 oraz plakat dotyczący prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

DEKLARACJE 2020